Praca, nie obietnice

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATEŁKA POKOJU NA UKRAINĘ

Odsłony: 1392

4 stycznia 2019 r.  na polsko-ukraińskiej linii granicznej, w miejscu, gdzie ma powstać przejście graniczne Malhowice – Niżankowice,  harcerze przemyskiego hufca oraz Starosta Przemyski Jan Pączek przekazali Betlejemskie Światło Pokoju skautom ukraińskim. Tradycja takiego spotkania została zapoczątkowana w 2007 roku przez Powiat Przemyski i jego odpowiednik na Ukrainie - Powiat Starosamborski, który w tym roku reprezentowany był przez Starostę Tatianę Terlecką.

75. Posiedzenie Sejmu RP

Odsłony: 2500

W dniu 28 grudnia br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz uczestniczył w 75 posiedzeniu Sejmu, którego porządek obejmował głosowanie nad ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. czterokrotne obniżenie stawki akcyzy na energię oraz zredukowanie o 95 proc. opłaty przejściowej.

Skutkiem proponowanych zmian będzie obniżenie rachunków odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw i samorządów o ponad 3,5 miliarda złotych, a także utrzymanie cen energii na poziomie z pierwszej połowy 2018 roku.

"Zaproponowane przez nas rozwiązania oparte są o suwerenność energetyczną, bezpieczeństwo i konkurencyjność sektora gospodarczego, są też dobre dla samorządów" –  powiedział szef rządu. Wypracowywane są także mechanizmy powrotu do cen sprzed 1 lipca 2018 r. dla prywatnych firm dystrybucyjnych, które już zawarły nowe kontrakty z samorządami.

Utrzymanie cen energii, to rozwiązanie dobre dla polskich rodzin i wyraz determinacji polskiego rządu. Premier przypomniał, że obecnie ceny energii elektrycznej w Polsce są jednymi z najniższych dla gospodarstw domowych w całej Europie.

Za projektem ustawy głosowało 389  posłów,  przeciw było 3, z kolei  17 wstrzymało się od głosu.

  • 2_186
  • 3_181
  • 4_175

Simple Image Gallery Extended

WIGILIA CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Odsłony: 2128

W dniu 21 grudnia br. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz wziął udział w spotkaniu wigilijnym przygotowanym przez przemyski Caritas dla osób najbardziej potrzebujących. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył Ekscelencja Arcybiskup Adam Szal. Metropolita Przemyski w wygłoszonej homilii podkreślił szczególny czas Adwentu, w trakcie którego powinniśmy okazywać miłość względem drugiego człowieka. Potrzeba wyzbyć się egoizmu, byśmy potrafili podejmować ten pierwszy krok, a przy tym nie zrażali się przeciwnościami w niesieniu pomocy potrzebującym. 

BOŻONARODZENIOWE SPOTKANIE GARNIZONU PRZEMYŚL

Odsłony: 1980

Dnia 21 grudnia br. o godz. 12.00 na stołówce w 5. batalionie strzelców podhalańskich odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe służb mundurowych oraz przyjaciół i sympatyków batalionu. Spotkanie zapoczątkowało wspólne odśpiewanie kolędy „Wśród nocnej ciszy.” wraz z zespołami Klubu. Głos zabrali Dowódca 5.bsp ppłk Marcin Dusza, ks. płk Jerzy Mokrauz, Poseł Na Sejm RP p. Andrzej Matusiewicz, przekazując także życzenia bożonarodzeniowe od Marszałka Sejmu RP p. Marka Kuchcińskiego. Życzenia zebranym gościom, żołnierzom złożyli Poseł na Sejm p. Marek Rząsa, Prezydent Miasta Przemyśla p. Wojciech Bakun. Ksiądz Kapelan Garnizonu Przemyśl – Proboszcz Parafii Wojskowej ks. mjr  Rafał Kaproń odczytał okolicznościowy fragment Pisma Świętego oraz przekazał życzenia dla batalionu od biskupa polowego Józefa Guzdka. Następnie zebrani składając sobie życzenia podzielili się opłatkiem.

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU W PRZEMYŚLU

Odsłony: 1950

20 grudnia 2018 r. do Przemyśla dotarło Światło Pokoju z Betlejem. Przemyscy harcerze, tak jak skauci z różnych, nawet najbardziej odległych zakątków świata przekazali je mieszkańcom swojego miasta. Betlejemskie światełko jest symbolem miłości, pokoju, dobra oraz wzajemnego zrozumienia i pojednania.