Praca, nie obietnice

DZIEŃ FLAGI W PRZEMYŚLU

Odsłony: 2258

DSC05934W dniu 2 maja 2016 roku w Przemyślu obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystościach uczestniczył Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz. W  ramach promocji powyższego święta, Poseł Matusiewicz rozdawał mieszkańcom miasta biało – czerwone chorągiewki.

POWIATOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ "1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI" – ROZSTRZYGNIĘTY!

Odsłony: 3007

11We wtorek, 26 kwietnia Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz gościł w przeworskim gimnazjum, gdzie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy pn.: „1050. Rocznica Chrztu Polski”. W konkursie historycznym zorganizowanym pod honorowym patronatem Posła Matusiewicza uczestniczyła młodzież gimnazjalna z powiatu przeworskiego. 80-ciu uczniów sprawdziło swoją wiedzę w tematyce chrztu Polski i jego znaczenia dla dalszych losów kraju.

SESJA RADY GMINY KRASICZYN

Odsłony: 2098

20160425 091427W dniu  25 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00, w Sali Narad Urzędu Gminy w Krasiczynie, odbyła się XV Sesja Rady Gminy Krasiczyn, w której uczestniczył Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.   Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Krasiczyn  p. Irena Dybawska – Ryś.

Na początku przemówienia Poseł Matusiewicz przypomniał w jakich Komisjach Sejmowych pracuje. Są to: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (zastępca przewodniczącego), Komisja Ustawodawcza, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

SPOTKANIE Z WICEPREMIEREM MORAWIECKIM

Odsłony: 5587

03W ubiegłą środę 06.04.2016r., na Podkarpacie przybył z wizytą Wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Wśród wielu gości w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, uczestniczył również Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.

Celem spotkania była prezentacja mieszkańcom województwa "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, który wskazuje nowe kierunki działań państwa zapewniające polskiej gospodarce stabilny rozwój w przyszłości.

WYSTAWA IPN W RADYMNIE

Odsłony: 3358

DSCN4063W dniu 05 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie odbyła się uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych, w której wziął udział Poseł na Sejm Andrzej Matusiewicz. Młodzież ze szkoły przedstawiła program słowno – muzyczny o Żołnierzach Wyklętych.  W tym dniu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Radymnie została otwarta wystawa: „Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”, którą przedstawił dr Zenon Fajger z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie.

ZMIANY W PROCEDURZE KARNEJ

Odsłony: 5638

Uchwalone przez Sejm kompleksowe zmiany w Kodeksie postępowania karnego przywracają obowiązujący do 30 czerwca 2015 r.  model, w którym sąd podejmuje aktywniejszą rolę w toku procesu, mając obowiązek podjęcia inicjatywy dowodowej w razie możliwości wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego, w szczególności skutkującego skazaniem oskarżonego niewinnego, uniewinnieniem oskarżonego winnego, czy też rażącej niesprawiedliwości w zakresie samego rozstrzygnięcia o winie i karze.

NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Odsłony: 5152

W debacie przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zadeklarowali poparcie dla projektowanej ustawy.  Poseł Andrzej Matusiewicz (PiS) zwrócił uwagę na fakt stosowania systemu dozoru elektronicznego w wielu krajach Unii Europejskiej i poinformował, że w latach 2007—2015 taką formę kary zastosowano wobec 40 tys.  skazanych, a obecnie w tym systemie odbywa karę 5 tys. osób.