30 LAT TEMU …

Odsłony: 2587

30 lat temu, w cztery dni po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu ujawniła się w Przemyślu Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” wraz z doradcami. 

Zbigniew Bortnik – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PGR – Stadnina Koni w Stubnie,  Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Województwa Przemyskiego, powstałego w kwietniu 1989 r. 

Stanisław Trybalski – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKS w Przemyślu. 

Marek Kamiński – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Praca” w Przemyślu, Przewodniczący Zarządu Regionu Przemyskiego NSZZ „Solidarność” w latach 1989 - 1992, radny Województwa Podkarpackiego I kadencji 1998-2002 z listy AWS, aresztowany w 1985 r. za działalność niepodległościową. 

Zygmunt Majgier – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pozbawiony zatrudnienia po wprowadzenia stanu wojennego, wielokrotnie szykanowany i zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB, współorganizator uroczystości patriotycznych w latach 80-tych w Przemyślu, radny Rady Miasta Przemyśla. 

Stanisław Żółkiewicz – działacz podziemnych struktur „Solidarności” w Przemyślu, członek – założyciel i wieloletni Prezes Stowarzyszenia Pamięci Obrońców Orląt Przemyskich założonego w styczniu 1989 r., pierwszy „solidarnościowy”  Wicewojewoda Przemyski.

Niestety, Panowie Staszek Trybalski i Zbyszek Bortnik już nie żyją. Cześć Ich Pamięci!