Praca, nie obietnice

CENTRALNE OBCHODY DNIA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

Odsłony: 2046

W tym roku centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej odbyły się w stolicy Podkarpacia. W trackie uroczystości nadano sztandar rzeszowskiej Izbie Administracji Skarbowej oraz wręczono odznaczenia funkcjonariuszom KAS. Na obchodach pojawił się marszałek Sejmu RP – Marek Kuchciński i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele Św. Wojciecha i Stanisława, odprawiona pod przewodnictwem abp-a Andrzeja Dzięgi, kapelana KAS. Następnie na Placu Farnym obył się uroczysty apel, w trakcie którego nadano i poświęcono sztandar oraz wręczono odznaczenia.

W obchodach dnia KAS wzięli udział senatorowie: Alicja Zając, Mieczysław Golba, posłowie: Józefa Hrynkiewicz, Andrzej Matusiewicz – członek sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń podatku VAT, Jan Warzecha, Mieczysław Miazga, także wojewoda Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Mieczysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska, członek zarządu Piotr Pilch, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, z-ca Konsula Generalnego RP we Lwowie Katarzyna Sołek, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa oraz mieszkańcy miasta.

Głos zabrał Marian Banaś - Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Nawiązał do reformy systemu służb podatkowych sprzed dwóch lat.

- Ta reforma nie byłaby możliwa bez absolutnego zaangażowania funkcjonariuszy. Dziś dziękuję wam za wszelki wkład i poniesiony trud. To właśnie dzięki wam mogliśmy wprowadzić cały pakiet legislacyjny, którego efekty widzimy już dziś. Tylko w ciągu jednego roku udało nam się wprowadzić do budżetu państwa 42,5 mld zł. Lukę podatkową, która wynosiła 26% - zmniejszyliśmy do 14%, czyli poniżej średniej europejskiej. To nam się udało dlatego, że byliście zaangażowani sercem. Zrobiliśmy z rzeczy niemożliwych, rzecz możliwą – mówił szef KAS.

Poseł Andrzej Matusiewicz w swoim okolicznościowym liście wskazał: „Korzystając z okazji, na ręce Pana Dyrektora składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie za profesjonalną i odpowiedzialną pracę. Ma ona szczególny charakter, wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy i umiejętności, lecz także wyjątkowej rzetelności oraz odpowiedzialności”.  

Po przemówieniach nastąpiło przekazanie nowego sztandaru Izbie Administracji Skarbowej.

 • 01a
 • 01b
 • 06
 • 07
 • 09
 • 11zdjecie11
 • 15
 • 18_2
 • 19
 • 23
 • 39

Simple Image Gallery Extended